Home Quán bia trước cổng T-90S Việt Nam sản xuất đã hoàn thành 🐧

T-90S Việt Nam sản xuất đã hoàn thành 🐧


Tượng đài xe tăng T-90S ở Lữ đoàn 201 cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mấy ông chơi mô hình nhìn qua chắc cũng sẽ ghen tị lắm <(“)

(Nguồn st)

-Lt-

ComCom

Most Popular