Home Tin trong nước Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 "Tư lệnh" ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 “Tư lệnh” ngành

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Huỳnh Thành Đạt được 443 phiếu đồng ý (92,09% tổng số ĐBQH tán thành) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Thanh Long được 459 phiếu đồng ý (95,41% tổng số ĐBQH tán thành) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Hồng được 467 phiếu đồng ý (bằng 97,08% tổng số ĐBQH tán thành) giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh nêu trên cũng được Quốc hội thông qua với đa số ĐBQH tán thành.

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, quê quán huyện Mỏ Cày, Bến Tre, là PGS.TS Vật lý. Ông từng trải qua các vị trí tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh như: Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê quán Nam Định, là GS.TS Y học và trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12/2011. Tháng 10/2018, ông được điều động làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1/2020. Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ giao ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ định ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê quán tại Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế; từng giữ chức Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đến công tác nhân sự, Quốc hội cũng đã phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán TAND tối cao theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao.

Theo CAND

Most Popular