Home Tin trong nước Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư với số...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng đọc báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo ông Thưởng, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối.

Bộ Chính trị khóa XIII gồm có 18 người. Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cám ơn các đồng chí đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi (Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự”.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng sẽ tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, dân tộc, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để chúng tôi có thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ông cũng “chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương và chúng tôi sẽ cố gắng học tập để kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua. Đảng ta đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: “Chúng tôi luôn muốn ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, như trong Văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng mà cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được, nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo, càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Tập thể 200 thành viên Ban chấp hành Trung ương khóa này, kể cả chính thức và dự khuyết, “xin hứa với các đồng chí và Đại hội sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

“Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn, để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Bác Hồ đã dạy”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Zing, VNE

Most Popular