Home Quán bia trước cổng Nghề biển...

Nghề biển…

Khi bão hay áp thấp nhiệt đới hình thành, thường sẽ xuất hiện nhiều cá đi theo đàn.

Phần sẽ tìm chỗ trốn, phần bị sóng bão đánh liệt, tạo cơ hội cho tàu cá canh luồng hốt mẻ to trúng đậm. Đó là lý do tại sao thông báo về bão trước cả tuần, thậm chí liên tục vận động ngư dân đưa thuyền về tránh bão nhưng vẫn có những tàu không chịu về. Cái gì cũng có giá của nó.

May mắn thì hốt trọn ổ và về bờ an toàn, rủi ro chạy không kịp bão thì con tàu bé nhỏ sẽ phải đối mặt với cơn cuồng nộ của thiên nhiên.Nghề biển nó bạc như con sóng đánh vào bờ vậy!

#ComCom

ComCom24.net

-CT-

Most Popular