Home Quán bia trước cổng Lính Navy SEAL kể về trận đụng độ với đặc công rừng...

Lính Navy SEAL kể về trận đụng độ với đặc công rừng Sác

Rick Woodland, cựu lính đặc nhiệm Navy SEAL từng tham chiến ở Việt Nam chia sẻ về những trải nghiệm của ông trong những cuộc tuần tra quanh Sài Gòn. Một trong những lần ấy, đơn vị của Woodland đã đụng độ phải một đơn vị của bộ đội đặc công rừng Sác.

Do nắm thế chủ động, lính SEAL tổ chức phục kích và gây thiệt hại cho phía đặc công, tuy nhiên bản thân Rick Woodland cũng bị thương vào tay và chân khi đấu súng. Toán đặc nhiệm ngay lập tức rút lui và gọi trực thăng đến để sơ tán do đã bị lộ.

Qua lời kể của cựu lính đặc nhiệm, có thể thấy sự nguy hiểm của đặc nhiệm Mỹ nói chung trong cuộc chiến tìm diệt lẫn nhau trong những cánh rừng già. Không chỉ vượt trội về số lượng, hỏa lực và trang bị, quân Mỹ còn là một đạo quân thiện chiến và được đào tạo kỹ lưỡng.

Đây là một trong những đối thủ của đoàn đặc công 10 suốt những năm tháng chống Mỹ ác liệt. Tuy phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, đoàn 10 đặc công rừng Sác đã nhận và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, góp phần và thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Most Popular