Home Tin trong nước Infographics: Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

Infographics: Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã xây dựng các Infographics hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và giữ an toàn trong mùa lũ lụt, mưa bão.

Theo Chính Phủ

Most Popular