Home Tin trong nước Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

[Infographic] Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

[Infographic] Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc -0
NPT2-1605871636696.jpg
NPT3-1605871636620.jpg
NPT4-1605871636546.jpg
NPT5-1605871636473.jpg
NPT6-1605871636411.jpg
NPT7-1605871636348.jpg
NPT8-1605871636273.jpg
NPT9-1605871636186.jpg
NPT10-1605871636824.jpg
NPT11-1605871635824.jpg

Theo Báo Nhân Dân

Most Popular