Home Quán bia trước cổng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: "Bọn đế quốc là những học trò...

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: “Bọn đế quốc là những học trò rất kém”

Một đoạn trong bài diễn thuyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đông đảo lãnh đạo nhà nước, quân đội và nhân dân Algeria, được phát trực tiếp trên truyền hình nước này.

Đây là một phần trong chuyến thăm Algeria và một số nước châu Phi của Đại tướng nhằm cảm ơn các nước anh em đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  • Quán bia tổng hợp

Most Popular