Home Tin trong nước Đại hội XIII rút ngắn thời gian làm việc

Đại hội XIII rút ngắn thời gian làm việc

Các đại biểu biểu quyết rút ngắn chương trình làm việc và thời gian bế mạc Đại hội XIII sẽ diễn ra sớm hơn so với dự kiến.

Sáng 30/1, nhiều đại biểu cho hay Đại hội XIII đã biểu quyết thông qua việc rút ngắn thời gian làm việc một ngày so với chương trình được thông qua tại phiên trù bị.

Trước đó, tại phiên trù bị, các đại biểu đã thông qua chương trình Đại hội với dự kiến bế mạc vào sáng 2/2. Như vậy Đại hội XII dự kiến bế mạc vào 1/2. Theo nhiều đại biểu, trong hôm nay, Đại hội XIII sẽ biểu quyết danh sách bầu cử, sau đó bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Hoàng Phong
Đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Hoàng Phong

Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII, Ban chấp hành Trung ương đương nhiệm giới thiệu danh sách nhân sự với số dư từ 10-15%, để bầu 200 người (gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết). Trong đó số dư được giới thiệu để bầu các Ủy viên Trung ương chính thức là 24 (giới thiệu 204 người), còn số dư cho khối dự khuyết là 3 (giới thiệu 23 người).

Tại Đại hội, các đại biểu có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng số dư không quá 30%. Ở Đại hội XII (2016), rất nhiều đoàn có đại biểu ghi phiếu giới thiệu thêm nhân sự ngoài danh sách Trung ương khóa cũ đã chuẩn bị. Còn tại Đại hội lần này, một số đại biểu cho hay số lượng đoàn có ghi phiếu đề cử bổ sung ít hơn hẳn, dưới 10 đoàn và dưới 10 ứng viên được đề cử bổ sung; không có trường hợp nào tự ứng cử.

Theo quy trình, hôm qua 29/1, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Trung ương khoá XIII đến các đoàn. Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử này. Đoàn Chủ tịch cũng đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Việc ghi phiếu xin rút có thể do người được đề cử tự thấy không phù hợp. Ngoài ra, theo quy định, các Ủy viên Trung ương khóa XII không tự ứng cử, không nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách nhân sự do Ban chấp hành đương nhiệm chuẩn bị để giới thiệu với Đại hội.

Trong sáng nay (30/1), với các ứng viên được đề cử bổ sung (ngoài danh sách do Trung ương khóa XII chuẩn bị), các đại biểu bỏ phiếu cho việc rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử. Căn cứ kết quả bỏ phiếu này, danh sách bầu cử sẽ được tổng hợp gồm các nhân sự do Trung ương khóa XII chuẩn bị và nhân sự được đề cử bổ sung (nếu có). Đại hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử trước khi bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội XIII khai mạc sáng 26/1 với 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Trong thời gian làm việc, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị – Văn kiện trung tâm, cùng các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025….; và làm công tác nhân sự nhiệm kỳ mới.

Theo VNE

Most Popular