Home Tin trong nước Đã liên lạc được với thủy điện Rào Trăng 4, cách vùng...

Đã liên lạc được với thủy điện Rào Trăng 4, cách vùng sạt lở gần 10km

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TT- Huế cho biết, đến chiều qua (12/10), sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố sạt lở nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài thông tin duyên hải Huế đã cố gắng kết nối liên tục với nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 4 bằng hệ thống vô tuyến điện nhưng không bắt được liên lạc.

Khoảng 14h20 chiều nay (13/10), Đài thông tin duyên hải Huế kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 qua tần số 8.149 KHz.

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN kết nối cùng tần số với hai đơn vị trên cho  biết, hiện nay công nhân nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ đủ dùng 01 ngày; 40 công nhân từ nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4.

Hiện đường đi đến hai nhà máy nói trên bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thuỷ nhưng nước chảy xiết.

Nhà máy thuỷ điện A Lin B1 bị cô lập chưa có thông tin. Công nhân nhà máy này đang an toàn.

Theo: Vietnamnet

Most Popular