Home Tin trong nước CÔNG BỐ DANH SÁCH 200 UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

CÔNG BỐ DANH SÁCH 200 UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

3: Đồng chí Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4: Đồng chí Vương Đình Huệ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5: Đồng chí Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6: Đồng chí Trương Thị Mai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7: Đồng chí Phạm Bình Minh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8: Đồng chí Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

9: Đồng chí Lương Cường
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10: Đồng chí Nguyễn Hoà Bình
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

11: Đồng chí Nguyễn Văn Nên
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

12: Đồng chí Trần Thanh Mẫn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13: Đồng chí Trần Cẩm Tú
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

14: Đồng chí Phan Đình Trạc
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

15: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16: Đồng chí Chu Ngọc Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17: Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18: Đồng chí Nguyễn Thuý Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

19: Đồng chí Trần Tuấn Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20: Đồng chí Dương Thanh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

21: Đồng chí Bùi Minh Châu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ

22: Đồng chí Đỗ Văn Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

23: Đồng chí Hoàng Xuân Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

24: Đồng chí Mai Văn Chính
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25: Đồng chí Nguyễn Tân Cương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26: Đồng chí Bùi Văn Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

27: Đồng chí Nguyễn Phú Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

28: Đồng chí Phan Việt Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam

29: Đồng chí Trần Quốc Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

30: Đồng chí Nguyễn Văn Danh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31: Đồng chí Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32: Đồng chí Đào Ngọc Dung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

33: Đồng chí Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34: Đồng chí Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

35: Đồng chí Võ Văn Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

36: Đồng chíNguyễn Quang Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37: Đồng chí Vũ Đức Đam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

38: Đồng chí Huỳnh Thành Đạt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

39: Đồng chí Nguyễn Khắc Định
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà

40: Đồng chí Phan Văn Giang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

41: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,Trưởng ĐoànĐại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình

42: Đồng chí Trần Hồng Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

43: Đồng chí Nguyễn Đức Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

44: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên

45: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

46: Đồng chí Lê Minh Hoan
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47: Đồng chí Lữ Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

48: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

49: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

50: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

51: Đồng chí Lê Minh Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

52: Đồng chí Lê Minh Khái
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

53: Đồng chí Nguyễn Đình Khang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

54: Đồng chí Trần Việt Khoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

55: Đồng chí Điểu Kré
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56: Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc

57: Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang

58: Đồng chí Hầu A Lềnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủtịch, TổngThư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

59: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

60: Đồng chí Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

61: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước

62: Đồng chí Võ Minh Lương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

63: Đồng chí Lê Trường Lưu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

64: Đồng chí Phan Văn Mãi
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

65: Đồng chí Châu Văn Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

66: Đồng chí Lại Xuân Môn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng

67: Đồng chí Giàng Páo Mỷ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu

68: Đồng chí Phạm Hoài Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

69: Đồng chí Trần Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, TrưởngĐoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương

70: Đồng chí Lê Thị Nga
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

71: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

72: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

73: Đồng chí Đoàn Hồng Phong
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định

74: Đồng chí Nguyễn Thành Phong
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

75: Đồng chí Hồ Đức Phớc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

76: Đồng chí Trần Quang Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

77: Đồng chí Hoàng Đăng Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

78: Đồng chí Lê Hồng Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao

79: Đồng chí Trần Lưu Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

80: Đồng chí Trần Văn Rón
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long

81: Đồng chí Vũ Hải Sản
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

82: Đồng chí Bùi Thanh Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

83: Đồng chí Trần Văn Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

84: Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên

85: Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

86: Đồng chí Nguyễn Đức Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

87: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

88: Đồng chí Phạm Viết Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu

89: Đồng chíTrần Sỹ Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

90: Đồng chí Vũ Hồng Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

91: Đồng chí Lê Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

92: Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

93: Đồng chí Nguyễn Văn Thể
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

94: Đồng chí Lê Thị Thuỷ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam

95: Đồng chí Trần Quốc Tỏ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

96: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

97: Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

98: Đồng chí Lê Minh Trí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

99: Đồng chí Lê Hoài Trung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

100: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

101: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

102: Đồng chí Lê Huy Vịnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

103: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

104: Đồng chí Nguyễn Hữu Đông
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La

105: Đồng chí Ngô Đông Hải
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

106: Đồng chí Đoàn Minh Huấn
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

107: Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

108: Đồng chí Đặng Quốc Khánh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang

109: Đồng chí Đào Hồng Lan
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

110: Đồng chí Lâm Văn Mẫn
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

111: Đồng chí Hồ Văn Niên
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai

112: Đồng chí Nguyễn Hải Ninh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

113: Đồng chí Lê Quốc Phong
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

114: Đồng chí Bùi Nhật Quang
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

115: Đồng chí Thái Thanh Quý
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

116: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

117: Đồng chí Vũ Đại Thắng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

118: Đồng chí Lê Quang Tùng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

119: Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

120: Đồng chí Dương Văn An
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

121: Đồng chí Nguyễn Doãn Anh
Tư lệnh Quân khu 4

122: Đồng chí Đỗ Thanh Bình
Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

123: Đồng chí Lê Tiến Châu
Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

124: Đồng chí Hoàng Duy Chinh
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn

125: Đồng chí Ngô Chí Cường
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

126: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường
Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

127: Đồng chí Hoàng Trung Dũng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

128: Đồng chí Hồ Quốc Dũng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

129: Đồng chí Đỗ Đức Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

130: Đồng chí Phạm Đại Dương
Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

131: Đồng chí Lương Quốc Đoàn
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

132: Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

133: Đồng chí Nguyễn Văn Được
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

134: Đồng chí Nguyễn Văn Gấu
Chính uỷ Quân khu 9

135: Đồng chí Vũ Hải Hà
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

136: Đồng chí Lê Khánh Hải
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

137: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

138: Đồng chí Nguyễn Văn Hiền
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân

139: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140: Đồng chí Lê Quốc Hùng
Thứ trưởng Bộ Công an

141: Đồng chí Lê Quang Huy
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

142: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá

143: Đồng chí Trần Tiến Hưng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

144: Đồng chí Nguyễn Xuân Ký
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

145: Đồng chí Nguyễn Thanh Long
Bộ trưởng Bộ Y tế

146: Đồng chí Lê Quang Mạnh
Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

147: Đồng chí Lê Quốc Minh
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

148: Đồng chí Trần Hồng Minh
Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

149: Đồng chí Hà Thị Nga
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

150: Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

151: Đồng chí Bùi Văn Nghiêm
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

152: Đồng chí Trần Thanh Nghiêm
Tư lệnh Quân chủng Hải quân

153: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc
Thứ trưởng Bộ Công an

154: Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc
Tư lệnh Quân khu 3

155: Đồng chí Thái Đại Ngọc
Tư lệnh Quân khu 5

156: Đồng chí Đặng Xuân Phong
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

157: Đồng chí Lê Ngọc Quang
Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

158: Đồng chí Lương Tam Quang
Thứ trưởng Bộ Công an

159: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

160: Đồng chí Vũ Hải Quân
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

161: Đồng chí Trần Đức Quận
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

162: Đồng chí Trịnh Văn Quyết
Chính uỷ Quân khu 2

163: Đồng chí Nguyễn Kim Sơn
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

164: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

165: Đồng chí Dương Văn Thái
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

166: Đồng chí Lê Đức Thái
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

167: Đồng chí Nguyễn Hồng Thái
Tư lệnh Quân khu 1

168: Đồng chí Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

169: Đồng chí Phạm Xuân Thăng
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

170: Đồng chí Nguyễn Trường Thắng
Tư lệnh Quân khu 7

171: Đồng chí Phạm Tất Thắng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

172: Đồng chí Trần Đức Thắng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

173: Đồng chí Lê Đức Thọ
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

174: Đồng chí Lê Tấn Tới
Thứ trưởng Bộ Công an

175: Đồng chí Nguyễn Đình Trung
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

176: Đồng chí Ngô Văn Tuấn
Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

177: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

178: Đồng chí Phạm Gia Túc
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

179: Đồng chí Hoàng Thanh Tùng
Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

180: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

——————
Theo: VnExpress

Most Popular