Home Quán bia trước cổng Clip - lắp đặt radar cảnh giới ở Vũng Tàu

Clip – lắp đặt radar cảnh giới ở Vũng Tàu

Lắp đặt radar cảnh giới canh biển Đông tại Vũng Tàu từ năm 2015.

Việt Nam yêu hòa bình nên chỉ lắp radar để theo dõi đường bay của chim, phục vụ nghiên cứu khoa học. Chứ ai như ông Đông Lào, chuyên môn đi theo dõi tiêm kích hàng xóm ngay từ khi nó vừa cất cánh khỏi sân bay.

Most Popular