Home Quán bia trước cổng Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên...

Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới, cửa khẩu

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên thảo luận.

Khẳng định vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng

Thảo luận về dự thảo Luật, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định, Bộ đội Biên phòng là lực lượng thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hải (Đoàn Hà Giang), đại biểu Cầm Thị Mẫn (Đoàn Thanh Hóa) và đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, quy định này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời qua thực tiễn, lực lượng Bộ đội Biên phòng từ trước đến nay luôn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc gia tại khu vực biên giới, điều này cũng phù hợp với chủ trương “một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì”.

Lo ngại quy định của dự thảo Luật sẽ có sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, thực thi pháp luật tại khu vực biên giới, đại biểu Nguyễn Văn Chương (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, những quy định để lực lượng Bộ đội Biên phòng thực thi nhiệm vụ có sự khác biệt so với nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa của lực lượng công an. “Trong trường hợp cần phối hợp thì chắc chắn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp sao cho việc thực thi pháp luật của hai lực lượng không dẫm chân lên nhau”, đại biểu nói.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn Bình Dương) nêu ý kiến, Điều 35 Luật Quốc phòng không có quy định giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì việc bảo đảm an ninh, trật tự biên giới. Với quy định, giao Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, cần phải đánh giá tác động của vấn đề này.

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đề nghị bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới song song với nhiệm vụ tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại để phù hợp với Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại”.

Phù hợp với lý luận và thực tiễn

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng nêu ý kiến làm rõ hơn một số quy định tại dự thảo Luật. Đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn Điện Biên) nêu ý kiến, tại quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật cần bổ sung hành vi “Xúc phạm danh dự nhân phẩm của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng”, bởi thực tế đã xảy ra tình trạng này, do đó cần đưa vào quy định trong Luật để có cơ sở pháp lý áp dụng các biện pháp xử lý. “Ngoài ra, tôi cho rằng, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cần làm rõ và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác”, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị.

Ngoài ra, đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) cũng cho rằng, quy định hợp tác quốc tế về biên phòng có nhiều vấn đề rộng lớn, việc giao toàn bộ nội dung hợp tác quốc tế cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thì chưa phù hợp, bởi một số nội dung hợp tác phải có chủ thể khác mới có đủ tính pháp lý, chức năng để thực hiện. Do đó, đại biểu đề nghị chỉ quy định là thực hiện đối ngoại biên phòng và giải quyết các sự kiện tại biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Làm rõ vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, quy định chức năng của Bộ đội Biên phòng được nêu trong dự thảo Luật xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn. Đồng thời đây không phải vấn đề mới mà đã thể chế hóa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế thừa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. “Quy định vị trí, chức năng của lực lượng Bộ đội Biên phòng chỉ trong phạm vi biên giới, cửa khẩu theo quy định, hoàn toàn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu ý kiến, 3 đại biểu phát biểu tranh luận. Sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội nhằm bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Theo Hanoimoi

Most Popular