Home Kỹ thuật quân sự Bên trong nhà máy sản xuất 25.000 khẩu Galil một năm của...

Bên trong nhà máy sản xuất 25.000 khẩu Galil một năm của Việt Nam

Bên trong nhà máy Z111, nơi đang sản xuất các loại súng bộ binh cho Quân đội nhân dân Việt Nam.Trong video có thể thấy ngoài súng Galil thì Z111 còn đang sản xuất súng ngắn Jericho để thay thế cho súng K-54. Jericho là thiết kế của Israel dựa trên súng CZ75 nổi tiếng của Cộng hoà Séc.
Theo tiết lộ, mỗi năm Z111 sản xuất 25.000 khẩu súng Galil, đủ sức trang bị cho 2 sư đoàn bộ binh đủ quân.

-Lt-

#Comcom

Comcom24.net

Most Popular